KENTÄN KÄYTTÄJÄN SITOUMUS 2020

SOPIMUS‌ ‌ISOJÄRVEN‌ ‌KISAKENTÄN‌ ‌KÄYTTÖOIKEUDESTA‌ ‌KERTAMAKSULLA‌ 

Tämä‌ ‌sopimus‌ ‌oikeuttaa‌ ‌Isojärven‌ ‌kisakentän‌ ‌käyttöön‌ ‌kertamaksua‌ ‌vastaan‌ ‌seuraavin‌ ‌edellytyksin:‌

  • Sopimus‌ ‌oikeuttaa‌ ‌kisakentän‌ ‌käytön‌ ‌vain‌ ‌tämän‌ ‌sopimuksen‌ ‌allekirjoittaneelle‌ ‌henkilölle.‌ ‌Henkilön tulee olla Kokkolan Ratsastajien jäsen. Alaikäisiltä‌ ‌vaaditaan‌ ‌myös‌ ‌huoltajan‌ ‌allekirjoitus.

  • Käyttömaksu‌ ‌maksetaan‌ ‌tilille‌ ‌FI57‌ ‌5162‌ ‌0020‌ ‌2513‌ ‌62‌ ‌(Kokkolan‌ ‌Ratsastajat ry)‌ ennen‌ ‌jokaista‌ ‌kentän‌ ‌käyttökertaa‌ ‌kulloinkin‌ ‌voimassa‌ ‌olevan‌ ‌hinnaston‌ ‌mukaisesti.‌ Kokeilujaksolla hinta on 15 €/h. Suorituksesta lähetetään kuvakaappaus/kuitti rahastonhoitajalle WhatsAppissa p. 050 372 8308.

  • Käyttö‌ ‌merkitään‌ ‌kentän‌ ‌varauskalenteriin‌ ‌ennen‌ ‌jokaista‌ ‌käyttökertaa‌ ‌varauskalenterin‌ ‌ohjeiden‌ ‌mukaisesti.‌

  • Paikat‌ ‌siistitään‌ ‌aina‌ ‌käytön‌ ‌jälkeen;‌ ‌hevosen‌ ‌jätökset‌ ‌kerätään‌ ‌kottikärryihin,‌ kuopat/syvät‌ ‌urat‌ ‌haravoidaan‌ ‌tasaiseksi‌, ‌estekalusto‌ ‌kerätään‌ ‌sivuun‌ ‌ja‌ ‌puomit‌ ‌nostetaan‌ ‌siten,‌ ‌etteivät‌ ‌ne‌ ‌kosketa‌ ‌maata.‌

  • Sopimus‌ ‌ei‌ ‌oikeuta‌ ‌ammatinharjoitukseksi‌ ‌mielletyn‌ ‌toiminnan‌ ‌järjestämiseen‌ ‌kisakentällä.‌ ‌


Sopimuksen‌ ‌rikkominen‌ ‌johtaa‌ ‌sakkomaksuun,‌ ‌joka‌ ‌on‌ ‌50 €‌ ‌suuruinen‌ ‌ensimmäisen‌ ‌rikkeen‌ ‌jälkeen.‌ ‌Kolme‌ ‌sopimusrikettä‌ ‌johtaa‌ ‌kisakentän‌ ‌kahden‌ ‌kuukauden‌ ‌käyttökieltoon.‌ ‌Toistuva‌ ‌sopimuksen‌ ‌rikkominen‌ ‌johtaa‌ ‌sopimuksen‌ ‌mitätöitymiseen‌ ‌ja‌ ‌kentän‌ ‌täydelliseen‌ ‌käyttökieltoon.‌

 ‌

Tämä‌ ‌sopimus‌ ‌on‌ ‌allekirjoitettu‌ ‌kertakäyttömaksun‌ ‌koeajalla‌ ‌(heinä-elokuu‌ ‌2020).‌ ‌Mikäli‌ ‌sopimusrikkomuksia‌ esiintyy‌ useamman‌ ‌käyttäjän‌ ‌taholta,‌ ‌on‌ ‌Kokkolan‌ ‌Ratsastajien‌ ‌johtokunnalla‌ ‌oikeus‌ ‌purkaa‌ ‌sopimus‌ ‌välittömästi‌ ‌ja‌ ‌poistaa ‌käyttöoikeus‌ ‌kertamaksua‌ ‌vastaan‌ ‌kokonaan.‌ ‌Sopimus‌ ‌on‌ ‌voimassa‌ ‌yhden‌ kalenterivuoden‌ ‌kerrallaan.‌ ‌Sopimus‌ ‌on‌ ‌uusittava‌ ‌vuosittain‌ ‌käyttöoikeuden‌ ‌jatkumiseksi.‌

Allekirjoituksellani‌ ‌sitoudun‌ ‌noudattamaan‌ ‌tätä‌ ‌sopimusta‌ ‌sekä‌ ‌kentän‌ ‌ja‌ ‌varauskalenterin‌ ‌käyttöön‌ ‌liittyviä‌ ‌ohjeistuksia.‌ ‌

 ‌

___________________________________________________________________‌ ‌

Aika‌ ‌ja‌ ‌paikka‌ ‌

 ‌

___________________________________________________________________‌ ‌

Käyttöoikeuden‌ ‌hakijan‌ ‌allekirjoitus ja ‌nimenselvennys‌ ‌

Alaikäisen osalta myös huoltajan allekirjoitus

 ‌

 ‌Mukavia‌ ‌treenihetkiä‌!


Kokkolan‌ ‌Ratsastajat‌ ‌ry:n‌ ‌johtokunta‌ 

©2021 BY KOKKOLAN RATSASTAJAT - GAMLAKARLEBY RYTTARE RY. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM.