Erityisavustushakemus

Tällä hakemuksella haetaan Kokkolan kaupungin myöntämää erityiskohdeavustusta 7-18-vuotiaan vähävaraisen lapsen tai nuoren ratsastusharrastuksen tukemiseen. Hakemuksen täyttävät vanhemmat tai huoltajat. Hakemus käsitellään luottamuksellisesti Kokkolan Ratsastajat ry:n johtokunnassa. Tuki myönnetään lahjakortteina ratsastustunneille ennalta sovitulla ratsastustallilla ja kattaa myös Kokkolan Ratsastajat ry:n jäsenmaksun vuodelle 2022, jos lapsella tai nuorella ei ole jäsenyyttä jo maksettuna. Kriteerinä avustuksen saamiselle on todistettavissa oleva vähävaraisuus. Vähävaraisuuden määrittelyssä käytetään Tilastokeskuksen pienituloisuusrajoja 2019.

Vähävaraiset hakemus 2022.jpg
Vähävaraiset pienituloisuusrajat 2019.JP

Lähde: Tilastokeskus