top of page

KENTTIEN JA MANEESIN KÄYTTÄJÄN SITOUMUS 

SOPIMUS KOKKOLAN RATSASTAJAT RY:N

KENTTIEN JA MANEESIN KÄYTÖSTÄ

Tämä sopimus oikeuttaa Isojärven kenttien (Salden kenttä, Bukan kenttä, kisakenttä) ja maneesin käyttöön seuraavin edellytyksin:

  • Sopimus oikeuttaa kenttien ja maneesin käytön vain allekirjoittaneelle henkilölle.

  • Käyttömaksu maksetaan Kokkolan Ratsastajat ry:n tilille FI57 5162 0020 2513 62 ennen käyttöä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

  • Allekirjoittanut on tutustunut maneesin sääntöihin (liitteenä) ja sitoutuu noudattamaan niitä. Hevoskohtaisen kortin osalta allekirjoittanut on vastuussa siitä, että jokainen korttia käyttävä henkilö noudattaa sääntöjä.

  • Allekirjoittanut on tutustunut varauskalenterin käyttöön sekä ohjeisiin (maneesi ja kisakenttä) ja sitoutuu noudattamaan niitä.

  • Kentät siistitään aina käytön jälkeen; hevosen jätökset siivotaan heti kottikärryihin, kuopat ja syvät urat haravoidaan tasaiseksi, estekalusto kerätään käytön jälkeen sivuun ja puomit nostetaan siten, etteivät ne kosketa maata. Kottikärryjen täytyttyä ne tyhjennetään lantalaan kisakentän kärryä lukuunottamatta. Kisakentän kottikärryn täyttymisestä ilmoitetaan johtokunnalle tai tallivastaavalle.

 

Sopimuksen‌ ‌rikkominen‌ ‌johtaa‌ ‌sakkomaksuun,‌ ‌joka‌ ‌on‌ ‌50 €‌ ‌suuruinen‌ ‌ensimmäisen‌ ‌rikkeen‌ ‌jälkeen.‌ ‌Kolme‌ ‌sopimusrikettä‌ ‌johtaa‌ kenttien/maneesin‌ ‌kahden‌ ‌kuukauden‌ ‌käyttökieltoon.‌ ‌Toistuva‌ ‌sopimuksen‌ ‌rikkominen‌ ‌johtaa‌ ‌sopimuksen‌ ‌mitätöitymiseen‌ ‌ja‌ ‌kenttien/maneesin‌ ‌täydelliseen‌ ‌käyttökieltoon.‌

 

Allekirjoituksellani‌ ‌sitoudun‌ ‌noudattamaan‌ ‌tätä‌ ‌sopimusta‌ ‌sekä‌ ‌kenttien, maneesin‌‌ ja varauskalentereiden käyttöön‌ ‌liittyviä‌ ‌ohjeistuksia.‌

 

___________________________________________________________________‌ ‌

Aika‌ ‌ja‌ ‌paikka‌ ‌

 ‌

___________________________________________________________________‌ ‌

Kentän/maneesin käyttäjän‌ ‌allekirjoitus ja ‌nimenselvennys‌ ‌

Alaikäisen osalta myös huoltajan allekirjoitus

 ‌

Mukavia‌ ‌treenihetkiä‌!


 

Kokkolan‌ ‌Ratsastajat‌ ‌ry:n‌ ‌johtokunta‌

bottom of page